asigurari cargo asigurari cargo Index asigurari rolul brokerului daune contact cerere oferta funk international romania

Raspunderi ale caselor de expeditie

Transport intern rutier/feroviar:
a) nu exista limitare a raspunderii carausului pentru marfurile transportate cu punct de plecare si destinatie pe teritoriul Romaniei
b)pentru casa de expeditie membra USER :
-nu raspunde pentru faptele tertilor (transportator, intermediar, etc.) exceptand cazul in care i se imputa o greseala in alegerea acestora. Raspunderea nu poate depasii limitele raspunderii tertilor.
-culpa casei de expeditii strict limitata conform conditiilor generale USER la:
i. pagube provocate marfii, din pierderi sau avarii si pentru toate consecintele care ar putea decurge din acestea 2,5 USD/kg, cu o limita maxima de 1.600USD/colet si de 50.000 USD/expeditie.
ii. marfa vrac 2,5USD/kg marfa lipsa sau avariata, dar nu mai mult de -50.000USD/expeditie
iii. pentru toate celelalte pagube, inclusiv cele datorate intarzierii, responsabilitatea este limitata la pretul transportului marfii.

Case expeditie
Conform prevederilor Ordinului MLPTL nr. 1842/2001 modificate, completate sau abrogate prin Ordinul MLPTL nr. 1187/2002 casele de expeditie sunt obligate sa prezinte o polita de asigurare pentru raspundere civila pentru activitati conexe in valoare de minim 30.000 euro, in cazul efectuarii transporturilor rutiere internationale sau in valoare de 50 milioane lei, in cazul efectuarii transporturilor rutiere nationale.

Transport rutier international
Conform conventiei CMR, cuantumul despagubirii nu poate depasi 8,33DST/ kilogram de greutate bruta lipsa.

In plus, se restituie taxa de transport, taxele vamale si alte cheltuieli ivite cu ocazia transportului marfii, in totalitate in caz de pierdere totala si proportional in caz de pierdere partiala; alte daune-interese pentru pierdere nu sint datorate.

Transportul feroviar international
Se aplica conventia CIM, 17 DST/KG BRUTTO sau in caz de culpa grava 34 DST/KG.

Transport aerian international
Daca transportul coletului se desfasoara partial sau total pe calea aerului si include o ultima destinatie sau o escala in alta tara decat cea de plecare se aplica dispozitiile conventiei de la Varsovia din 1929 (amendata cu protocolul de la Haga din 1955), conventie ce guverneaza intinderea raspunderii pentru pierdere, distrugere sau intirziere la limita de maxim 17,66 DST/Kg.

Transport maritim
In cazul in care transportul marfurilor se face pe baza de Ch/party si conosamente carora nu li se aplica prevederile Regulilor de la Haga/Visby armatorul poate sa-si limiteze raspunderea pentru o suma stabilita impreuna cu navlositorul sau incarcatorul exceptand cazurile cand pierderile sau avariile sunt cauzate de lipsa starii de navigabilitate a navei sau ambarcatiunii.

In cazul in care transportului i se aplica Regula Haga/Visby, armatorul isi limiteaza raspunderea la 666,67 DST/pachet/colet, sau 2 DST/kg brutto a marfurilor pierdute sau avariate, care din ele este mai mare.

IN CAZUL UNUI EVENIMENT PE TIMPUL TRANSPORTULUI, CARE POATE DUCE LA APARITIA UNOR DAUNE, ACESTEA SE POT RECUPERA NUMAI DACA SE FACE DOVADA EXISTENTEI UNEI CULPE A CASEI DE EXPEDITIE SAU CARAUSULUI.

Renaissance
Free Web Counter